ДО
ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК
Предоставяне на достъп до обществена информация
ЗАЯВЛЕНИЕ
от
Собствено име
Презиме
Фамилия
E-mail
ЕГН
Лична карта №
Издадена от
Издадена на
Телефон
Допълнителен телефон
Пощенски код
Област
Община
Населено място
Постоянен адрес
УВАЖАЕМИ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ,
Моля да ми бъде предоставена наличната в общината информация относно:
 
Желая да получа исканата от мен информация в следната форма:
Дата: 29.03.2017 г.
Прилагам следните документи:
Електронно подписване:
Моля потвърдете: